Ikke-Residente

Skatterepresentasjon ikke-residente

  • Hvis du eier en eiendom i spania, men er fast bosatt i et annet land skal du oppnevne en skatterepresentant i spania.
  • Vi gjør dine skatteforpliktelser til en enkel og overkommelig sak.
  • Ved å representere deg innefor de ulike skattemyndigheter, forsikrer vi oss om at dine skatteforpliktelser utføres innen rett tid.botonES