Portfolio Tag: Non Residents Fiscal Rep

Ikke-Residente

Skatterepresentasjon ikke-residente Hvis du eier en eiendom i spania, men er fast bosatt i et annet land skal du oppnevne en skatterepresentant i spania. Vi gjør dine skatteforpliktelser til en enkel og overkommelig sak. Ved å representere deg innefor de ulike skattemyndigheter, forsikrer vi oss om at dine skatteforpliktelser utføres innen rett tid.
Read more