Finansiell Omstrukturering

Finansiell omstrukturering

Den ekonomiska aktiviteten i er verksamhet ses över och det läggs upp en strategi för att förbättra marknadsvärdet.botonES