Medling

Medling

  • Vid alla konflikter så kan man, innan ärendet går till domstol, förhandla sig fram till en lösning. En medlare kan ibland vara till stor hjälp.botonES