Icke-Residenter

Skatterepresentation icke-residenter

  • Om ni ägare av en fastighet i spanien, men är bosatta i ett annat land så behöver ni en skatterepresentant i spanien.
  • Vi förvandlar era skattemässiga skyldigheter till enkla och tolerabla.
  • Vi ser till att företräda er in för de olika skattemyndigheterna samt försäkrar oss om att dina skattskyldigheter uppfylls i tid.botonES