Utfärdande av Fullmakter

Utfärdande av fullmakt

    • Om ni bor utomlands så kan det vara praktiskt att utfärda en fullmakt för att genomföra uppdraget/affären.
    • Vi förser er texten ordagrannt på ert språk.
    • Vi förklarar noggrant hur fullmakten skall undertecknas hos notarius publicus i ert hemland, så att denna även gäller i spanien.
    • . Skulle ni föredra att underteckna en fullmakt under ert besök i spanien så koordinerar vi detta och assisterar er hos notarius publicus.

botonES