Egendom

INVESTERING I EGENDOM

  • KÖP OCH SÄLJ. Oavsett om man köer eller säljer en egendom så ser vi till att alla juridiska aspekter och krav uppfylls.
  • BOLÅN. Vi erbjuder hjälp vid förhandling av bolån samt upprättande av densamma.
  • UNDERTECKNANDE OCH REGISTRERING AV LAGFART. Vi sörjer för att bostaden registreras i ert namn så snabbt som möjligt.
  • ÖVERSÄTTNINGAR OCH HJÄLP HOS NOTARIUS PUBLICUS. Om ni inte talar spanska eller behöver hjälp med att förstå ett juridisk dokument erbjuder vi hjälp med översättning hos notarius publicus.
  • MILITÄR AUKTORISATION. I särskilda fall kan myndigheterna kräva ett specifikt militärt godkännande för personer som inte är EU-medborgare, vid köp av viss egendom. Vi hjälper er genom processen.botonES