Testament och Bouppteckning

Testament och bouppteckning

  • Det rekommenderas att alltid skriva ett testamente i spanien gällande era tillgångar och rättigheter här.
  • Det är mycket viktigt att det specificeras vilka lagar som skall gälla vid er framtida bouppteckning.
  • Testamentet upprättas på ert egna språk, vi hjälper er hos notarius publicus och sörger för att testamentet blir korrekt registrerat.

botonES